Mikov - číšnický a degustační nůž

Mikov- 236 NN 4 - číšnický nůž, nerez ocel, dl. nože 178mm, dl.čepele 40mm

Degustační nůž 215 NN 1 - celonerezový nůž, dl.otevřeného nože 236mm,

dl. čepele 105mm.